ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

“Moderate Class, More Knowledge” ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

-เปิดระบบ 18 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป-

ลงทะเบียน/รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

รายงานการลงทะเบียน


ระดับชั้น ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10
นักเรียนชั้น ม.1 44/44 45/45 40/44 45/45 40/42
นักเรียนชั้น ม.2 36/37 38/39 38/40 35/41 37/42
นักเรียนชั้น ม.3 48/48 45/45 47/48 49/49 48/48